ІВАН ОГІЄНКО

 

Творча спадщина І. Огієнка – неоціненний скарб для вчителів. Виховання моральних якостей, патріотичних, естетичних, любові до рідної мови, поваги до історії, культури свого народу – частина багатогранної творчої спадщини І.Огієнка, яка є дуже актуальною на сьогодні. Становлюється соціальна зрілість молодого вчителя на доробку І. Огієнка. Творчу спадщину професора доцільно використовувати при підготовці уроків, виховних заходів. Так, аналізуючи зміст праці «Українська культура» відзначаємо, що рівень її виховного впливу і на вчителів, і на учнів досить високий. Основною виховною цінністю книги є обґрунтування положень про духовність і освіченість українців. І. Огієнко наводить приклади про стан освіти України в попередні століття. Вони породжують впевненість і гордість за розвиток наукової думки в минулі часи.

 І сьогодні, в час розбудови Української держави та утвердження національної школи, значення порад великого вченого  неоціненне, бо він вважав, що саме з вивчення української мови витікає національно-патріотичне і моральне виховання майбутнього громадянина України, чого так не вистачає сьогодні багатьом українцям.

Відтак настанови І.Огієнка як просвітителя, мовознавця та історика на питання мовної освіти в Україні були і нині залишаються надзвичайно актуальними.

Posted by Вікторія Атаманчук Friday, November 04, 2016 9:16:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.