ІВАН ОГІЄНКО

 На виставці в науково-дослідному центрі огієнкознавства експоновані праці Івана Огієнка, які представляють  його як богослова, філософа, мовознавця, літературознавця та поета.  Праці видані у Парижі та Вінніпезі у 1940-х та 1960-х рр.

Іван Огієнко знаний як видавець і редактор, що підтверджують періодичні видання кінця 1940-х-50-х рр. "Віра і культура", "Наша культура", "Слово істини", які видавалися у Вінніпезі.

Лексикографічна діяльність Івана Огієнка репрезентована фундаментальною працею - "Етимологічно-семантичним словником" у 4-х томах (Вінніпег, 1995).

Тринадцять випусків збірника "Іван Огієнко і сучасна наука та освіта", що виходить з 2003 р., свідчать про актуальність сучасних огієнкознавчих досліджень.

 

 

       

   

        

Posted by Вікторія Атаманчук Wednesday, March 22, 2017 8:51:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.