ІВАН ОГІЄНКО

Твори І. Огієнка настільки глибокі й пророчі, що й нині не втрачають своєї актуальності. Їхній зміст перегукується з нашими злободенними проблеми: «поки живе мова – житиме й народ, як національність. Не стане мови – не стане й національності: вона геть розпорошиться поміж дужчим народом». Сьогодні ще належним чином не оцінено дидактичний, розвивальний, виховний, соціокультурний потенціал текстів Івана  Огієнка. Нам видається, що прийшов час активніше використовувати твори видатного педагога як дидактичний матеріал, працюючи з яким і учні, і студенти будуть не лише усвідомлювати функції мовних одиниць, а й глибинний зміст моральних імперативів. Продовжуючи споконвічну боротьбу, що точиться навколо мови, І. Огієнко намагається зберегти її як незнищенний символ Божого творіння. І. Котляревський першим звів незаймані багатства народної мови, а І.  Огієнко проблему рідної мови як духовного життя народу підніс до рівня філософського узагальнення:

Хто забуває рідну мову,
Той серцем ранить свій народ:
Руйнує всю його будову,
Дорогу стелить до незгод.
(«Рідна мова»)


Створена вченим «Наука про рідномовні обов’язки» пропонує комплекс цікавих педагогічних ідей, призначена для вчителів, освітніх закладів різних типів, цінна конкретними пропозиціями батькам, учителям, керівникам гуртків та організаторам позашкільного життя молоді, вказаними засобами реалізації відповідних положень, накресленими педагогічними завданнями. У ній закладено принципи природовідповідності, наступності, послідовності у проведенні рідномовного навчання та виховання.

Posted by Вікторія Атаманчук Thursday, August 18, 2016 10:07:00 AM