ІВАН ОГІЄНКО

Науково-дослідний центр огієнкознавства

Науково-дослідний центр огієнкознавства

Основна наукова тема: актуальні проблеми огієнкознавства.

Історія центру. У 2004 р. створено центр огієнкознавства, його керівником упродовж 2004-2014 рр. й відповідальним редактором збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» протягом 2003-2013 рр. (вийшло 10 випусків збірника) була кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри історії української літератури та компаративістики, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка Сохацька Є. І.

З 2014 р. керівник науково-дослідного центру огієнкознавства  – Вікторія Петрівна Атаманчук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики.

Метою діяльності центру є наукова і дослідна діяльність з проблем вивчення спадщини видатного вченого, державного і громадського діяча, першого ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету Івана Івановича Огієнка (1882-1972) у взаємозв’язку з українською та світовою наукою, історією й культурою.

Об’єктом дослідження є наукова і творча спадщина Івана Огієнка.

Предметом дослідження є планування, організація та виконання прикладних (спрямованих на систематизацію, упорядкування біографічних та бібліографічних відомостей про Івана Огієнка), наукових (спрямованих на вивчення та оприлюднення маловідомих фактів з творчої біографії Івана Огієнка, архівних матеріалів тощо), науково-дослідних (спрямованих на вивчення та наукову інтерпретацію доробку українського вченого) робіт з огієнкознавства.

Науково-дослідний  центр огієнкознавства виконує такі завдання:

 • пошук та упорядкування бібліографічних описів праць про Івана Огієнка;
 • здійснення наукового аналізу інноваційних потреб сучасної науки в контексті вивчення творчої спадщини Івана Огієнка;
 • дослідження, інтерпретація, розвиток наукових і творчих концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний освітній простір;
 • забезпечення наукової комунікації з проблем огієнкознавства;
 • організація і проведення наукових заходів з проблем огієнкознавства;
 • налагодження співпраці з лауреатами Огієнківської премії, вченими-огієнкознавцями;
 • налагодження контактів з осередками Всеукраїнського товариства  Івана Огієнка, з освітніми закладами та установами у м.Брусилів, м.Житомир тощо;
 • підготовка і видання періодичного наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта», внесеного до Переліку фахових видань України з філологічних наук;
 • розробка і забезпечення роботи сайту www.ohienko.kpnu.edu.ua;
 • видання студентської газети, присвяченої Іванові Огієнку;

 

Фонди науково-дослідного центру огієнкознавства:

 • наукові, публіцистичні та художні праці Івана Огієнка;
 • наукові дослідження з проблем огієнкознавства;
 • видання періодичного наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта»;
 • періодика («Віра і культура», «Наша культура», «Слово істини» тощо);
 • художня та критична література представників діаспори;
 • художні твори та наукові розвідки лауреатів Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.

Контакти: сайт: www.ohienko.kpnu.edu.ua

e-mail: dp_ohienko@kpnu.edu.ua

адреса: кабінет 301,

Кам’янець-Подільський національний

університет імені Івана Огієнка,

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300