ІВАН ОГІЄНКО

Маючи гарні знання з латинської мови, професор Іван Огієнко перманентно звертається до її джерел. Наприклад, досліджуючи питання розвитку української мови, не оминає аспекту впливу латини на її становлення, що є науково обумовлено. Адже вперше латинізми проникають на терени України у Х-ХІ ст., проте основна їх маса була засвоєна українською мовою в XVI-XVII ст. Україна в цей час переживала період культурного підйому та пробудження національної самосвідомості, що зумовило інтенсивний розвиток науки, освіти, літератури, дипломатії тощо. В основу тодішньої шкільної реформи була покладена латинська мова як ключ, що відчиняв двері до багатої західноєвропейської літератури та науки. Така суспільно-політична ситуація вимагала знання латинської мови, оскільки тісні контакти з Польщею, перебування в колі європейських країн передбачали володіння основними елементами освіченості й культури.
І. Огієнко у своїх працях неодноразово наголошує на політичній, соціальній, просвітницькій, культурній, історичній, мовотворчій ролі латини на теренах України та іншої частини Європи.
 

Posted by Вікторія Атаманчук Thursday, July 28, 2016 10:00:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.