ІВАН ОГІЄНКО

Реформації в освітній сфері такого рівня як прийняття нового закону «Про вищу освіту», що передбачає запровадження стандартів, пов’язаних з принципово іншою освітньою парадигмою (формулою реалізації діяльності, взаємовідносин її суб’єктів), є надзвичайно складними і найбільші ризики стосуються його імплементації: визначення базових механізмів реалізації, логіки перехідного періоду, мобілізації широкого загалу освітян, забезпечення інформаційно-методичного супроводу реформаторських процесів та конкретних практичних дій.

 Закономірно, що найбільш цінні уроки можна отримати не стільки з фундаментальних теоретичних досліджень та сформованих на їх основі постулатів, вивчення успішної практики подібних реформ в інших країнах, скільки з  глибокого та комплексного аналізу власного досвіду намагань творити та  реформувати вітчизняну освіту, конкретний навчальний заклад, надто, коли йдеться про досвід, пов'язаний з творенням університету не за типовими, визнаними у державі стандартами, а як  унікального навчального закладу, у якому сконцентровані головні смисли стратегії державотворення періоду національного відродження. Історія створення Кам’янець-Подільського Державного Українського університету містить потужний потенціал розвитку: практично були закладені фундаментальні підвалини, актуальність яких непідвладна часу, оскільки вони відображають глибинні смисли вищої університетської освіти.

Posted by Вікторія Атаманчук Thursday, August 04, 2016 9:20:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.