ІВАН ОГІЄНКО

Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.). Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності 

У науково-документальному виданні із серії, присвяченої 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вміщено документи, матеріали, світлини й перелік переконливих фактів про багатогранну діяльність фундатора й першого ректора цього вищого навчального закладу, міністра народної освіти і головного уповноваженого уряду УНР, визначного громадського діяча, відомого вченого-мовознавця та історика української культури, екстраординарного професора Івана Івановича Огієнка (1882-1972)

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Monday, January 18, 2016 10:00:00 AM

Кучинська І.О. Духовна ідея виховної дії у педагогічній спадщині Івана Огієнка 

Духовність як основа формування світоглядної культури для свого існування потребує, на погляд Івана Огієнка, постійного розвитку свідомості та самосвідомості людини, її емоційних, моральних, інтелектуальних та вольових якостей, певної системи знань, насамперед про саму себе, свій мікрокосм, а також потреб, навичок і вмінь.

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Sunday, January 17, 2016 8:56:00 AM

Cвятненко В.Г. Про батьківщину І. Огієнка 

На початку XX ст. визначною архітектурною пам'яткою давнього Брусилова залишалася Вознесенська Новоміська церква. Для брусилівців вона знаменна ще й тим, що в ній 1882 р. охрестили видатного українця — Івана Огієнка. А через 25 років, 11 червня 1907 року, у цій самій церкві відбулося вінчання студента Івана Огієнка з Домінікою Литвинчук.

Тривалий час Вознесенська церква була окрасою Нового Брусилова. Звели її на початку XVII ст., коли Нове місто інтенсивно розбудовувалося. Церква розміщувалася приблизно за 50 метрів на захід від теперішньої будівлі районної поліклініки. Попри те, що Вознесенська церква новіша за Староміську Воскресенську, перша письмова згадка про неї датується 23 роками раніше. Це видно із вкладного запису на Євангелії, подарованої Євдокією Бутович брусилівській Вознесенській церкві 1641 р., тобто відразу після того, як родичі викупили її з татарської неволі.

У часи Руїни Вознесенську церкву разом із замком Бутовичів спалили татари, через що Новий Брусилів довго залишався без власного храму. І лише 1709 р. жителі містечка на місці старої церкви почали будівництво нової, в українському стилі з трьома банями, подібної до Воскресенської.

Після повернення у наш край польських власників церкву почали переробляти під уніатську. Довго тривала ця тяганина. І лише 1770 р. за підтримки Фелікса Щенсного Чацького оздоблення Вознесенської церкви було закінчено, а саму церкву освятив консисторський писар Павло Урбанський з дозволу митрополита Феліціана Володкевича.

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Sunday, January 17, 2016 8:00:00 AM

Виповнюється 134 роки від дня народження Івана Огієнка 

 

У дуже складні і доленосні для становлення молодої української нації 1918-1920 рр. І.І.Огієнкові, активному національно-освітньому діячеві і молодому науковцеві, волею обставин довелося стати одним із організаторів і, за рішенням Міністерства освіти, очолити Кам’янець-Подільський державний університет – один із двох добре відомих і самобутніх осередків національної вищої освіти і науки, який залишив по собі яскравий, незабутній і повчальний слід. 

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Friday, January 15, 2016 8:53:00 AM

"З Кам'янецьким університетом душею своєю я навіки зв'язаний." Ректор Іван Огієнко, жовтень 1920 

З іменем видатного українського діяча і державотворця Івана Огієнка нерозривно пов’язані заснування і діяльність Кам’янець-Подільського університету

 

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Thursday, January 14, 2016 3:02:00 PM

Красуцький М.І. «Служити хочу я народу…» (Іван Огієнко) 

Про Івана Огієнка – відомого українського вченого-мовознавця з європейським та світовим ім'ям, визначного політичного та державного діяча, фундатора і першого ректора Кам'янець-Подільського Українського університету написано чимало в Україні і за її межами.

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Tuesday, January 12, 2016 3:07:00 PM

Преловська І. Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939). 

Уперше досліджено документи і матеріали антицерковної діяльності органів державної безпеки УРСР, зокрема церковної складової процесу «Спілки визволення України», подано огляд та джерелознавчий аналіз архівно-кримінальних справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930)– Української Православної Церкви (1930–1939) та реабілітаційних документів. 

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Tuesday, December 22, 2015 7:46:00 AM

Листи громадських діячів, представників української науки, культури і церкви до Івана Огієнка (митрополита Іларіона)  

У збірнику публікуються листи громадських діячів, представників укра- їнської науки, культури і церкви до Івана Огієнка (митрополита Іларіона) за 1910–1969 рр.

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Tuesday, December 15, 2015 10:08:00 AM

Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові...  

Монографія присвячена дослідженню маловідомих аспектів діяльності видатного діяча української культури ХХ століття Івана Івановича Огієнка (митрополита Іларіона) як урядовця, організатора бібліотечної та архівної справи, книгознавця, бібліографа та бібліофіла. 

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Tuesday, December 01, 2015 9:00:00 AM

Закладання пам'ятної Алеї 

Нещодавно відбулася важлива подія – було закладено пам’ятну Алею на честь фундатора університету і його першого ректора Івана Огієнка.

[Стаття повністю]
 
Thursday, November 19, 2015 12:49:00 PM
Page 10 of 11 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>