ІВАН ОГІЄНКО

Духовність як основа формування світоглядної культури для свого існування потребує, на погляд Івана Огієнка, постійного розвитку свідомості та самосвідомості людини, її емоційних, моральних, інтелектуальних та вольових якостей, певної системи знань, насамперед про саму себе, свій мікрокосм, а також потреб, навичок і вмінь. Тобто суб’єктом духовності виступає не свідомість людини, а її дух – як своєрідний сплав свідомості, інтелекту, волі та почуттів, у межах якої кожна з цих характеристик людини набуває нової якості та спрямованості. Іван Огієнко розглядав духовність як складну багатомірну систему ціннісних орієнтацій, що тісно пов’язані з провідними життєвими цілями та мораллю Християнства.

Posted by Вікторія Атаманчук Sunday, January 17, 2016 8:56:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.