ІВАН ОГІЄНКО

 

Листи громадських діячів, представників української на- уки, культури і церкви до Івана Огієнка (митрополита Іларіона) 1910—1969 / Упор.: І. Преловська та ін. —К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2011. — 744 с. ISBN 978-966-02-5807-5 У збірнику публікуються листи громадських діячів, представників укра- їнської науки, культури і церкви до Івана Огієнка (митрополита Іларіона) за 1910–1969 рр. Більша частина листів публікується вперше.

Posted by Вікторія Атаманчук Tuesday, December 15, 2015 10:08:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.