ІВАН ОГІЄНКО

Сучасники називали Івана Огієнка людиною енциклопедичних знань, праці й обов´язку. І це не випадково. Адже природжений хист ученого, педагога, державного, громадського, церковного та культурного діяча однаково успішно виявлявся у його діяльності і як мовознавця та літературознавця, і як перекладача та поета, і як редактора та видавця, і як ректора та міністра, і як православного митрополита та історика української церкви. Важко сказати, в якій із цих сфер діяльності Іван Огієнко (митрополит Іларіон) залишив найпомітніший слід. Одне незаперечне: він чесно й віддано служив українській справі, до останніх днів життя не полишав подвижницької діяльності на ниві відродження нації, її мови та культури.

 Свідченням цього можуть стати афоризми митрополита Іларіона, в яких він чітко та влучно висловлював свої думки, закликав людей оберігати своє, рідне. Недаремно ж кажуть: «Слово до слова — зложиться мова». Своїм словом, неначе гострою крицею, Іван Огієнко вражає, навчає, зворушує. В афоризмах та сентенціях митця можна побачити багатогранний світ його духу, серця, наповнений глибиною життєвої мудрості.

Митрополит Іларіон висловлює світлі думки про згармонізоване життя народу, Церкви, мови. Культура рідної мови зростає разом із національною свідомістю народу. Працюймо ж для розвитку цієї свідомості нашого народу!

Рідна мова – то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації: без окремої мови нема самостійного народу.

Поки живе мова – житиме й народ, яко національність … От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань.

Posted by Вікторія Атаманчук Friday, June 30, 2017 11:01:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.