ІВАН ОГІЄНКО

У січні 2017 року Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка відзначав 135 років від дня народження його засновника і першого ректора. Зокрема, була проведена І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» й ціла низка заходів на честь знаменної дати.

XIV випуск збірника вмістив матеріали, які засвідчують універсальність наукової методології Івана Огієнка, оригінальність його наукових і творчих пошуків й унікальність особистості Івана Огієнка. Матеріали до ювілейного збірника надіслали науковці з України (м. Вінниця, м. Івано-Франківськ, м. Кам’янець-Подільський, м. Київ, м. Кривий Ріг, м. Львів, м. Полтава, м. Суми, м. Ужгород, м. Умань, м. Харків, м. Херсон, м. Хмельницький, м. Чернівці) та Польщі (м. Люблін). Серед авторів – 20 докторів наук, професорів, 7 лауреатів Огієнківської премії.

Науковці вивчають соціокультурний та науковий феномен Івана Огієнка (Адамський В.Р., Дуткевич Т.В., Діяконович І.М., Калита О.М., Колоїз Ж.В.), аналізують смислообрази національної ідентичності у філософському дискурсі Івана Огієнка (Дущенко Т.І., Тимкова В.А., Марченко Н.В., Мафтин Л.В.), простежують філософсько-релігійні аспекти його перекладацької та художньої творчості (Атаманчук В.П., Кузьменко В.І., Пуряєва Н.В., Шулик П.Л.), досліджують багатовимірність художньої реальності митця (Дзюбак Н.М., Марчук Л.М., Мацько В.П., Мозолюк О.М.), з’ясовують новітні теорії і методи дослідження наукового тексту Івана Огієнка (Сінченко О.Д., Галаур С.П., Мацько Л.І., Наконечна Л.Б.), вивчають особливості функціонування наукових концепцій Івана Огієнка у сучасному освітньому просторі (Білоусова Т.П., Березовська-Савчук Н.А., Кульбабська О.В., Фурса В.М., Шарманова Н.М., Шатілова Н.О., Шуляк С.А.).

У розділі «Першоджерела» представлені фрагменти з листів Івана Огієнка.

Інформація про події на вшанування Івана Огієнка міститься у розділі «До історії Огієнківського руху»: про І Всеукраїнську Огієнківську інтернет-конференцію, про студентський форум до 135-річчя Івана Огієнка, вихід першого номеру журналу науково-дослідного центру «Студенти про Івана Огієнка», виставку праць Івана Огієнка, нові відеоматеріали науково-дослідного центру огієнкознавства про Івана Огієнка, Огієнківську премію 2017 року.

«Художня Огієнкіана» репрезентована творчістю Огієнківських лауреатів Вознюка В.А. й Красуцького М.І.

Чотирнадцятий випуск збірника охоплює дослідження, які висвітлюють основоположні огієнкознавчі проблеми, вагомі наукові досягнення й заходи, приурочені до 135-річчя від дня народження Івана Огієнка.

Posted by Вікторія Атаманчук Friday, September 08, 2017 4:31:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.