ІВАН ОГІЄНКО

 

Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939).– Монографія.– К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2013. – 696 стор.

Уперше досліджено документи і матеріали антицерковної діяльності органів державної безпеки УРСР, зокрема церковної складової процесу «Спілки визволення України», подано огляд та джерелознавчий аналіз архівно-кримінальних справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930)– Української Православної Церкви (1930–1939) та реабілітаційних документів. Автор аналізує документи Соборів УАПЦ у 1921–1930 рр., діловодні матеріали Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР), богословські праці чільних діячів УАПЦ, просопографічні джерела, періодичні та агітаційно-пропагандистські видання. Досліджено документальні джерела і матеріали, які збереглися у вітчизняних архівах та за кордоном. Для науковців, архівістів, музейних працівників, викладачів вузів, студентів, усіх, хто цікавиться історією духовного життя українського народу в ХХ столітті.

Posted by Вікторія Атаманчук Tuesday, December 22, 2015 7:46:00 AM

Comments