ІВАН ОГІЄНКО

У дуже складні і доленосні для становлення молодої української нації 1918-1920 рр. І.І.Огієнкові, активному національно-освітньому діячеві і молодому науковцеві, волею обставин довелося стати одним із організаторів і, за рішенням Міністерства освіти, очолити Кам’янець-Подільський державний університет – один із двох добре відомих і самобутніх осередків національної вищої освіти і науки, який залишив по собі яскравий, незабутній і повчальний слід. Ним пишалися лідери і багато активних учасників українського відродження, простих громадян. Вони бачили у цьому виші вияв руху країни до вищої національної культури, намагання увійти через неї до кола розвинутих європейських націй. Такий вражаючий результат став можливим, зокрема, завдяки величезній організаторській і керівній діяльності І.І.Огієнка, яка охоплювала півтора десятка основних (різних за вагою, тривалістю і значенням) напрямів, спрямованих на всі найважливіші сегменти творення і функціонування національної державної вищої школи – першої на Поділлі і другої в Україні. Всі вони були по-своєму важливі, значимі, доповнювали один одного, часто перепліталися, засвідчуючи про неабиякі організаторські якості керівника, не відкидаючи і не применшуючи при цьому значення різних державних і громадських чинників, а також трудового колективу. Все це утворило складну, раціональну і досить дієву модель управління навчальним закладом, яка зберігає актуальність і нині. В результаті очолюваний І.І.Огієнком університет увібрав кращі риси своїх попередників в Україні, мав задовільну, як на ті часи, матеріально-технічну і навчально-лабораторну базу, різноманітне інформаційне забезпечення, реально став справді національною школою, що задовольняла потребу молоді в україномовній освіті відповідно до тодішніх офіційно не затверджених стандартів, відігравав роль осередку наукового життя і книговидання, чинника формування національної свідомості, підтримки державотворчих процесів, прямого і опосередкованого творення різних закладів української освіти.

 

У центрі уваги керівника завжди була людина – професор, доцент, лектор, асистент, працівник управлінської чи технічної сфери, студент. До всіх ставився толерантно. Дбаючи про поліпшення їх матеріальних статків, без яких не можна було забезпечити повноцінне існування університету, через різні державні важелі добивався підвищення розмірів окладів і стипендій, допоміг профінансувати роботу студентської їдальні, сприяв такому режиму роботи вишу, який би не перешкоджав вимушеним заробіткам молоді з метою виживання. Сприяв працівникам різних категорій і студентам в отриманні одноразової державної і земської грошової допомоги.

Кредо І.І.Огієнка – це велика, постійна, самовіддана і наполеглива праця в ім’я свого народу, його стабільного державного, економічного і культурного майбутнього, у якому розкриється величезний творчий потенціал українців, що підносить їх до цивілізованого, заможного життя, процвітання і визнання у всьому світі.

 

 

Джерело: Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.): Укладачі і автори статті доктори історичних наук, професори С.А.Копилов і О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 384 с.

 

Posted by Вікторія Атаманчук Friday, January 15, 2016 8:53:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.