ІВАН ОГІЄНКО

З іменем видатного українського діяча і державотворця Івана Огієнка нерозривно пов’язані заснування і діяльність Кам’янець-Подільського університету – однієї із двох державних вищих шкіл, які появилися в добу Української революції 1917-1921 рр. і довели наявність в українців великого творчого потенціалу, спроможності до змістовної, конструктивної і високорезультативної праці в освітній галузі, бажання не відставати в культурно-освітньому поступі від розвинутих європейських націй.

 


 
Джерело: Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.): Укладачі і автори статті доктори історичних наук, професори С.А.Копилов і О.М.Завальнюк. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. 384 с.

Posted by Вікторія Атаманчук Thursday, January 14, 2016 3:02:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.